Page scroll buttons na dół

do góry
na dół

Plan wystaw Warszawskiego Domu Aukcyjnego na rok 2017

 

21 marzec - 25 kwiecień Kazimierz Podsadecki
4 maj - 2 czerwiec Teresa Wallis-Joniak i Koloryści
lipiec - sierpień Kasper Pochwalski
wrzesień - październik Jan Szancenbach
listopad - grudzień Leszek Stańko

 

 Obiekty na wystawy przyjmujemy do 2 tygodni przed rozpoczęciem.

Wydajemy katalogi z reprodukcjami wystawianych prac. 

 

Kontakt

Adres 
Wiadomość: 
    

Szukaj