Page scroll buttons na dół

do góry
na dół
 KossakKar 67net300

Karol KOSSAK (1896-1975)
Szkice postaci i koni, [1922]
ołówek, brystol; 20 x 30 cm
cena: 800 zł

KUPUJ

Kontakt

Adres 
Wiadomość: 
    

Szukaj

Warszawski Dom Aukcyjny


Ul. Wilcza  69

00-679 Warszawa

tel.: 609 444 555; 22 540 09 06

e-mail: warszawskida@gmail.com

 Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 41 1050 1634 1000 0092 3478 7811