Page scroll buttons

do góry
na dół
  Bratkowski 9845net300

 

 

Autor:   Roman Bratkowski (1869-1954)
Tytuł:    Morze
Opis:     olej/dykta; 48,5 x 83,5 cm; sygn. p.d.: R Bratkowski
Cena:    4 000 zł

KUPUJ

 

 

Kontakt

Adres 
Wiadomość: 
    

Szukaj

Warszawski Dom Aukcyjny


Ul. Wilcza  69

00-679 Warszawa

tel.: 609 444 555; 22 540 09 06

e-mail: warszawskida@gmail.com

 Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 41 1050 1634 1000 0092 3478 7811