Page scroll buttons na dół

do góry
na dół
 Lubanski 9804net300

Jerzy Lubański (1925-2005)

Portret dziewczyny z książką
olej/płótno, 69x56cm

Kontakt

Adres 
Wiadomość: 
    

Szukaj

Warszawski Dom Aukcyjny


Ul. Wilcza  69

00-679 Warszawa

tel.: 609 444 555; 22 540 09 06

e-mail: warszawskida@gmail.com

 Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 41 1050 1634 1000 0092 3478 7811